Online marketing

Pomůžeme vám s vytvořením a nasazením obsahu do online prostředí a sociálních médií. Sestavíme pro vás na míru strategický plán a zacílíme kampaně na relevantní cílové skupiny. 

Pomocí sběru a analýzy dat budeme hodnotit úspěšnost vašich marketingových aktivit a optimalizovat je pro dosažení maximálního efektu. Analyzujeme návštěvnost vašeho webu, sledujeme interakce s vaším obsahem a monitorujeme chování vašich zákazníků. Díky tomu můžeme identifikovat silné a slabé stránky vašeho online marketingu a upravit strategii tak, aby byla co nejúčinnější. 

Mezi naše služby patří také PPC reklama, SEO optimalizace, content marketing a remarketing.