IaaS Algotech Cloud – Karel Kaňák case study

Rádi bychom vám přinesli informace o našem nedávném natáčení ve společnosti Karel Kaňák, s.r.o. Natáčení bylo realizováno jako případová studie spolupráce mezi již zmíněnou společností Karel Kaňák a Algotech. Naším cílem bylo zaznamenat procesy, postupy a technologie, které společnost Karel Kaňák používá při výrobě svých výsekových raznic. Natočili jsme krátké video, které ukazuje, jak společnost Karel Kaňák využívá Algotech Cloud pro řízení svých firemních systémů. Celé natáčení probíhalo v sídle společnosti na Moravě, kde jsme se zaměřili na detaily výrobního procesu, přístupy k řízení kvality a na využití technologií cloudu. Společně jsme vytvářeli scénář a na nás pak záviselo samotné natáčení a postprodukce videa. Věříme, že tato případová studie poskytne bližší pohled na to, jak společnost Karel Kaňák využívá technologie cloudu a jak využití cloudu může pomoci firmám zlepšit výkon svých systémů a zefektivnit své procesy. Pokud byste chtěli vidět více, pod tímto odkazem najdete celé video: